Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 36(1), 2020

Komplett pdf Matrix 36(1), 2020

Redaktionelt - Maria Anter og Cecilie Hillestad Hoff

Fagartikler

Redde menn og kreative kvinner: Opplevelser av terapeutens holdning og gruppens rammer/metode i en korttids psykodynamisk gruppepsykoterapi for pasienter med rusmiddelproblemer - Torbjørn Liaaen og Inger Helene Vevatne

Den opiatavhengiges streben etter uavhengighet - Fredrik D. Moe

Den riktige temperaturen – Psykoanalytisk terapi med barn med tidlige og kumulative relasjonsskader - Eystein Victor Våpenstad

Filmessay

Når begjæret mangler grenser. Om incestuøse forbindelser, makt og sårbarhet - Cecilie Hillestad Hoff