Matrix logo Matrix Pauline-Munch-Eriksen

Kunst: Pauline Munch Brudal


Redaksjonen

Redaksjonen består av medlemmer fra de nordiske landene. Redaksjonen har representanter fra psykoanalytisk og psykodynamisk orienterte kliniske utdanningsinstitusjoner, offentlige og private behandlingsinstanser, og er tilknyttet Psykologisk og Medisinske Institutter ved flere universiteter i Norden.

Tove Mathiesen
Tove Mathiesen
Hovedredaktør

Psykiater, spesialitet i klinisk arbeide med voksne. Fordypning i psykoterapi og supervisjon. Medlem av Institutt for gruppeanalyse og Institutt for psykoanalyse i København, Danmark.

Francisco Alberdi
Francisco Alberdi

Speciallæge i psykiatri. Godkendt Individuel Psykoanalytisk psykoterapeut (Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi, IPP) og gruppeanalytisk terapeut (Institut for Gruppeanalyse, IGA).

Torben Heinskou
Torben Heinskou

Psykiater. Specialist og supervisor i psykoterapi. Speciallægekonsulent.

Sophie Juul
Sophie Juul

Autoriseret psykolog, Ph.D

Postdoc på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region Hovedstadens Psykiatri og Copenhagen Trial Unit, Center for Klinisk Interventionsforsknings på Rigshospitalet.

Majse Lind
Majse Lind

Cand.Psych, Ph.D

Adjunkt ved Aalborg Universitet.

Jesper Nørgaard Kjær
Jesper Nørgaard Kjær

Speciallæge i psykiatri, afdelingslæge ved Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital - Psykiatrien, arbejder med psykoseterapi og forsker i selvskade.

Halvor Stormoen Raddum
Halvor Stormoen Raddum

Fullført profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. Jobber som psykolog ved Sykehuset Østfold, DPS Halden/Sarpsborg. Under spesialisering i klinisk voksenpsykologi ved Norsk Psykoanalytisk Institutt.

Johan Berg
Johan Berg
Web-redaktør

Psykolog, psykoanalytiker (IPA, DPAS)

PhD-kandidat i socialt arbete vid Lunds universitet, privatpraktik i Malmö.