Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 32(2), 2015

Redaktionelt - Maria Anter, Line Stänicke, Jon Morgan Stokkeland og Tove Mathiesen

Fundamentals of Psychoanalytic Technique (1954) - Tormod Knutsen

Irrasjonalitet – det ubevisstes skjulte uttrykk - Kari Høydahl

Den blå stenfigur - Ulla Marstrand

Kontroll er bra – men tillit er bedre! - Svein Tjelta og Torben Heinskou

New Public management og helseprofesjonenes ansvar - Janne Horgen Friberg

Som Fanden les Bibelen - Lars Palmar Breivik

Filmessay

Jaget av skammen - Helene A. Nissen-Lie