Matrix logo

Arkiv boganmeldelser

A

”Relationer i teamarbejde – et psykodynamisk perspektiv” av Inger Aanderaa - Randi Luggin (s. 501)

”Mentalisering i klinisk praksis” av J.G. Allen, P. Fonagy & A.W. Bateman - Dorthe Kofoed (s. 180)

”Psykodynamisk leksikon” av Ole Andkjær Olsen (red.) - Steinar Lorentzen og Ingrid E. Magnussen (s. 327)

”Fokus på Freud” av Ole Andkjær Olsen, Chr. Braad Thomsen og Bente Petersen - Tommy Tallberg (s. 276)

”Dissosiasjon og relasjonstraumer. Integrering av det splittede jeg” av Trine Anstorp, Kirsten Benum og Marianne Jakobsen (red.) - Jon Sletvold (s. 272)

”En fod ude – en fod inde, Aspergers syndrom. En vejledning for forældre og professionelle” av Tony Attwood - Marianne Bengtsson (s. 131)

”Nationalism and the body politic” av Lene Auestad (red.) - Svein Haugsgjerd (s. 144)

”Respect, Plurality, and Prejudice. A psychoanalytical and philosophical enquiry into the dynamics of social exclusion and discrimination” av Lene Auestad - Steffen Krüger (s. 95)

”Psychoanalysis and Politics – Exclusion and the Politics of Representation” av Lene Auestad (red.) - Svein Tjelta (s. 146)


B

”Den afgørende forskel Kvinde, mand – hjerne og køn” av Simon Baron-Cohen - Anne Røer (s. 187)

”Mentaliseringsbaseret behandling af borderlinepersonlighedsforstyrrelse. En praktisk guide” av Anthony Bateman & Peter Fonagy - Lone Frølund (s. 181)

”Group-Analytic Psychotherapy – A Meeting of Minds” av Harold Behr & Liesel Hearst - Michael Münchow (s. 455)

”Mellem drøm og mareridt” av Lisbeth Bendtsen - Anders Jacobsen (s. 158)

”Tværfaglig supervision. Centrale teorier og anvendelsesområder” av Preben Bertelsen, Claus Haugaard Jacobsen og Nicole K. Rosenberg - Hanne Larsson (s. 48)

”Distriktspsykiatri – en lærebog” av Søren Blinkenberg, Per Vendsborg, Anne Lindhardt og Niels Reisby (red.) -Anne Grethe Birch Pedersen (s. 91)

”Grupphandledning. Den lilla gruppen som forum för lärande” av Siv Boalt Boëthius, Marie-Louise Ögren - Olav Dahlin (s. 178)

”Set og forstået” av Gudrun Bodin - Marie Elbinger Gramstrup

”Mikroseparasjoner – tilknytning og behandling” av Ida Brandtzæg, Lars Smith og Stig Torsteinsson - Kristin G. Furuholmen (s. 89)

”At overvinde socialangst og generthed. En selvhjelpsbok på grunnlag av kognitiv atferdsterapi” av Gillian Butler - Egil W. Martinsen (s. 461)


C

”Holdingterapi – En familieterapeutisk metode til styrkelse af tilknytningen mellem barn og forældre” av Bent H. Claësson & Ulla Idorn (red.) - Birgit Erichsen (s. 272)

”Learning from our Mistakes. Beyond Dogma in Psychoanalysis and Psychotherapy” av Patrick Casement - John Vitger (s. 332)

”Psykoser – Et humanistisk og biologisk perspektiv” av Johan Cullberg - Lars Burgaard (s. 95)


D

”Race, Colour and the Processes of Racialization” av Farhad Dalal - Olav Dahlin (s. 221)

”Thought Paralysis: The Virtues of Discrimination” av Farhad Dalal - Svein Tjelta (s. 272)

”Den ukendte Freud” av Eric Danielsen - Henning Paikin (s. 363)

”En fandens bestilling. Kan vi slippe for det ubevidste?” av Jean-Christian Delay & Elisabet Holst (red.) - Francisco Alberdi (s. 185)

”Krisepsykologi i praksis” av Kari Dyregrov & Atle Dyregrov (red.) - Søren Kaltoft (s. 240)


E

”Attention and Creation – Growth in the Vertices of W.R. Bion” av Fin Egenfeldt-Nielsen - Ulf Stålberg (s. 260)

”Assessmentmetoder” av Peter Elsass, Jan Ivanouw, Erik Lykke Mortensen, Stig Poulsen og Bent Rosenbaum (red.) - Steinar Lorentzen (s. 293)


F

”At overvinde lavt selvværd. En selvhjelpsguide på grunnlag av kognitiv atferdsterapi. Nye psykologiske perspektiver” av Melanie Fennell - Egil W. Martinsen (s. 461)

”Det uforståelige barnet. Om å skape sammenheng mellom den indre og ytre verden” av Anders Flækøy Landmark og Line Indrevoll Stänicke - Kristoffer Høiland (s. 62)

”Affektregulering, mentalisering og selvets udvikling” av Peter Fonagy et al. - Dennis Lind & Svend Aage Madsen (s. 267)

”Livstemaer i eksistens-psykologisk perspektiv” av Bjarne Sode Funch, Bjarne Jacobsen og Peter la Cour (red.) - Olov Dahlin (s. 94)


G

”Mellemværende” av Judy Gammelgaard - Michael L. Kaster (s. 87)

”Intimitetens forandring (The Transformation of Intimacy)” av Anthony Giddens - Martin Lindhardt (s. 83)

”Psyke, kultur og samfunn – perspektiver på indre og ytre virkelighet” av Av Sissel Gilbert, Erik Stänicke og Fredrik Engelstad - Anders Landmark (s. 371)

”Billedsprog – fortællinger i ord og billeder, en genvej til sindet” av Anette Graversen - Ulrik Haahr (s. 249)

”Lysgrænsen. En psykoanalyse” av Katrine Marie Guldager - Per Anthi (s. 111)

”Underteksten – Psykoanalytisk terapi i praksis” av Siri Erika Gullestad og Bjørn Killingmo - Line Indrevoll Stänicke (s. 46)


H

”Konfliktmedling” av Dag Hareide - Staffan Carazo (s. 177)

”Tilknytning, tab og tilblivelse i psykodynamisk belysning” av Claus Haugaard Jacobsen, Lars Thorgaard & Lisbeth Lanken Petersen (red.) - Göran Ahlin (s. 114)

”Supervision af psykoterapi. Teori og praksis” av Claus Haugaard Jacobsen & Karen Vibeke Mortensen (red.) - Else Margrethe Berg (s. 276)

”Psykoterapeutisk praksis på psykodynamisk grundlag” av Claus Haugaard Jakobsen og Karen Vibeke Mortensen - Peter Ramsing (s. 53)

”Supervision af psykoterapi og andet behandlingsarbejde. Almen og psykodynamisk supervisionsteori” av Claus Haugaard Jacobsen og Karen Vibeke Mortensen - Lilian Mortensen Stokkeland

”Å møte psykisk smerte. Erfaringer og refleksjoner fra behandlingsrommet” av Svein Haugsgjerd - Tove Mathiesen

”Å møte psykisk smerte. Erfaringer og refleksjoner fra behandlingsrommet” av Svein Haugsgjerd - Gunvald Hermundstad

”Psykodynamisk organisationspsykologi. På arbejde under overfladen” av Torben Heinskou & Steen Visholm (red.) - Christer Sandahl (s. 294)

”Psykodynamisk organistionpsykologi, bind II. På mere arbejde under overfladerne” av Torben Heinskou og Steen Visholm (red.) - Marie Elbinger Gramstrup (s. 166)

”Samfundets børn” av Mads Hermansen & Arne Poulsen (red.) - Gunnar Carlberg (s. 452)

”Kognitiv miljøterapi” av Lennart Holm & Irene Oestrich - Lisbeth Hybholt (s. 296)

”Terapifortællinger. Narrativ terapi i praksis” av Anette Holmgren - Torben Bæk Klein (s. 99)

”The Social Unconscious in Persons, Groups and Societies” av Earl Hopper og Haim Weinberg (red.) - Svein Tjelta (s. 76)

”Gestaltterapi. Indføring i gestaltterapiens grundbegreber” av Hanne Hostrup - Mattias Due Madsen (s. 184)

”Angst og angstbehandling” av Esben Hougaard, Raben Rosenberg, Thomas Nielsen - Karina Helin Dahlberg (s. 437)

”Kort og godt om psykoterapi” av Esben Hougaard og Ole Karkov Østergård - Francisco Alberdi

”Therapy Beyond Modernity, Deconstructing and Transcending Profession-centred Therapy” av Richard House - Olav Dahlin (s. 344)

”Faderskap i tid och rum” av Philip Hwang (red.) - Dennis Lind (s. 83)

”Kan sundhedsvæsenet skabe usundhed? Refleksioner fra almen praksis” av Lotte Hvas, John Brodersen og Birgitta Hovelius (red .) - Claus Wegge (s. 246)

”Freud og det sociale” av Kirsten Hyldgaard & René Rasmussen (red.) - Hanne Larsson & Randi Luggin (s. 368)

”Personlighedens positioner” av Henrik Høgh-Olesen - Olov Dahlin (s. 190)


J

”Den helbredende sygdom; Søren Kierkegaard – krise ved somatisk sygdom” av Bjarne Jacobsen - Berit Bergström (s. 385)

”Freuds psykoanalys. Band III: Arvtagare i Sverige del 2” av Per Magnus Johansson - Siv Boalt Boëthius (s. 165)

”At bygge bro. At forstå og undervise børn med autisme” av Rita Jordan og Stuart Powell - Marianne Bengtsson (s. 132)

”To skrifter om analytisk psykologi” av C.G. Jung - Ursula Kleinen (s. 329)

”Krat”, ”Undtagelsen” og ”Du forsvinder” av Christian Jungersen - Martin Lotz (s. 53)

”Kort og godt om mentalisering” av Sophie Merrild Juul, Sebastian Simonsen og Sigmund Karterud - Halvor Stormoen Raddum

”Identitet. Psykologiske og kulturanalytiske perspektiver” av Carsten René Jørgensen - Svein Tjelta (s. 469)

”Psykologien i senmoderniteten” av Carsten René Jørgensen - Olov Dahlin (s. 98)

”ADHD – Bidrag til en kritisk psykologisk forståelse” av Carsten René Jørgensen - Pia Høgh

”Den Psykoterapeutiske Holdning” av Carsten René Jørgensen - Kasper Pyndt (s. 67)


K

”Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi” av Sigmund Karterud - Matilde Lajer (s. 239)

”Selvpsykologiske perspektiver – historiske og kulturelle artikler og interview” av Heinz Kohut - Sigmund Karterud (s. 350)

”Fra narcissisme til selvpsykologi – en indføring i Heinz Kohuts forfatterskab” av Sigmund Karterud - Peter Gottlieb (s. 76)

”Psykologiske Indblik. Artikler gennem tyve år” av Boje Katzenelson - Berit Bergström (s. 356)

”Miljøterapi med børn, udvalgte temaer” av Hans Kornerup (red.) - Ole Almstrup (s. 259)

”'Milieu-therapy' with children” av Hans Kornerup (red.) - Steinar Lorentzen (s. 172)

”Drøm i våken tilstand” av Gunn Helen Kristiansen, Siv Helen Rydheim og Else Merete Thyness (red.) - Henrik Kamphus (s. 314)

”Grundbog i dialektisk adfærdsterapi – teori, strategi og teknik. Marsha M. Linehan: Manual til dialektisk adfærdsterapi – færdighedstræning” av Anna Kåver & Åsa Nilsonne - Lise Nyholm (s. 268)

”Kroppen i psyken” av Simo Køppe (red.) - Jon Sletvold (s. 259)


L

”Den psykologiske undersøgelse af børn” av Rikke Schwartz - Hanne Larsson (s. 86)

”Om psykoser och psykosbehandling” av Sonja Levander - Hanna Sitter Randén (s. 466)

”Spædbarnspsykologi. Psyke og logos. Nr. 2, 2008. Årgang 29” - Nils Lid (s. 94)

”Group Analytic Psychotherapy. Working with affective, anxiety and personality disorders” av Steinar Lorentzen - Peter Ramsing (s. 215)

”Udvikling og analyse. Teorien bag psykoanalytisk psykoterapi” av Martin Lotz - Hans Henrik Hoff (s. 503)

”Familjeterapins grunder. Ett interaktionistisk perspektiv” av Maths Lundsbye, Göran Sandell, Roland Ferm, Peter Währborg & Bill Petitt - Hanne Larsson (s. 495)

”Frås og faste. Spiseforstyrrelser i klinisk og kulturell belysning” av Susanne Lunn, Kristian Rokkeldal og Bent Rosenbaum (red.) - Karl Eldar Evang (s. 375)


M

”'Det er innover vi må gå': En kulturhistorisk studie av selvhjelp” av Ole Jacob Madsen - Jon Middelborg (s. 99)

”Fædres tilknytning til spædbørn” av Svend Aage Madsen, Dennis Lind & Hanne Munch - Gudrun Bodin (s. 338)

”Small, Large and Median Groups. The Work of Patrick de Maré” redigert av Rachel Lenn og Karen Stefano - Svein Tjelta (s. 59)

”Fra neuroser til relationsforstyrrelser. Psykoanalytiske udviklingsteorier og klassifikationer af psykopatologi” av Karen Vibeke Mortensen - Gunnar Carlberg (s. 208)

”Fra neuroser til relationsforstyrrelser. Psykoanalytiske udviklingsteorier og klassifikationer af psykopatologi” av Karen Vibeke Mortensen - Jan Nielsen (s. 211)

”Selvskade – psykologi og behandling” av Bo Møhl - Kasper Pyndt

”Kognitiv terapi – Modeller og metoder” av Merete M. Mørch & Nicole K. Berg (red.) - Finn-Magnus Borge (s. 266)


N

”Brug Gruppen - Psykodynamisk gruppeterapi” av Jan Nielsen og Per Sørensen (red.) - Christian Schlüter

”Beyond the Anti-Group: Survival and transformation” av Morris Nitsun - Torben Fjord-Larsen (s. 93)


P

”Gestaltterapiens metode” av Fritz Perls - Birgit Erichsen (s. 157)

”Den personsentrererede metode i arbeidet med sindslidende, udviklingshæmmede og demente mennesker” av Marlis Pørtner - Ann Færden (s. 263)


R

”Psykoanalyse – et videnskabsteoretisk perspektiv” av René Rasmussen - Anders Zachrisson (s. 243)

”Tankeformer og talemåder – En undersøgelse af skizofrenes udsigelse, tankeforstyrrelser og kommunikation” afhandlingen av Bent Rosenbaum - Jan Nielsen (s. 242)

”I dialog med barnet. Intersubjektivitet i udvikling og psykoterapi” av Bjørg Røed Hansen - Peter Ramsing


S

”Relasjonsboka – Relationsbogen” av Christina Schacht-Magnussen, Gunnar Brox Haugen, Anne Ek og Svein Haugsgjerd - Karen Vibeke Mortensen

”Relasjonsboka – Relationsbogen” av Christina Schacht-Magnussen, Gunnar Brox Haugen, Anne Ek og Svein Haugsgjerd - Lise Mondrup

”En dialektisk relasjonsforståelse” av Anne-Lise Løvlie Schibbye - Jan Nielsen (s. 151)

”Miljøterapi på dynamisk grundlag” av Torben Schjødt & Torben Heinskou (red.) - Ole Jakob Storebø (s. 281)

”From the Couch to the Circle Group-Analytic Psychotherapy in Practice” av John R. Schlapobersky - Steinar Lorentzen (s. 57)

”Familiehemmeligheder – tavse fortællinger fra det terapeutiske rum” av Wencke J. Seltzer - Kristin Wijk (s. 163)

”Sindets tilblivelse og udvikling” av Daniel J. Siegel - Ulf Ståhlberg (s. 456)

”Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi” av Bo Sigrell - Naja E. Jeppesen (s. 267)

”Grundbog i psykiatri” av Erik Simonsen & Bo Møhl (red.) - Ulrik Haahr (s. 245)

”Psykiatribogen – sind – krop – samfund” av Finn Skårderud, Svein Haugsgjerd og Erik Stänicke - Pia Høgh (s. 268)

”The Embodied Analyst. From Freud and Reich to relationality” av Jon Sletvold - Per Anthi (s. 210)

”Tilknytning og børns udvikling” av Lars Smith - Karen Vibeke Mortensen (s. 191)

”Korttidsterapi i grupper på dynamisk relasjonelt grunnlag” av Anne Stokkebæk - Ingrid Elsa Magnussen (s. 264)

”Å gi og ta i mot. Donald Meltzers psykoanalytiske tenkning i tradisjonen fra Melanie Klein og Wilfred Bion” Afhandling av Jon Morgan Stokkeland - Gudrun Bodin

”Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge” av Birgit Svendsen, Unni Tanum Johns, Heidi Brautaset og Ingeborg Egebjerg (red.) - Aud Auråen (s. 66)

”Psykomotorisk træning – i behandlingen af indlagte psykiatriske patienter” Ph.d.-afhandling av Jan Svensson - Michael Timmermann (s. 200)

”Smertegrænsen. Traumer, tilknytning og psykisk sygdom” av Lars J. Sørensen - Jens Hardy Sørensen (s. 269)


T

”Gruppers individuation / Individuation i grupper. Matrix och det kollektive ubeviste. Et analytisk psykologisk bidrag til gruppeanalysen” av Bente Thygesen - Göran Ahlin (s. 351)

”Recovery. At komme sig efter alvorlige psykiske lidelser” av Alain Topor - Kristen Kistrup (s. 161)

”Fra patient til person. Hvad hjælper mennesker med alvorlige psykiske problemer?” av Alain Topor - Ulrik Haahr (s. 182)


VW

”Revisjonen – en annerledes lærebok i psykiatri” av Per Vaglum - Kristian Valbak (s. 195)

”Suitability for psychoanalytic psychotherapy” av Kristian Valbak - Asle Hoffart (s. 74)

”Hjernen som syndebukk. Sandheden om psykofarmaka og psykisk sundhed” av Elliot S. Valenstein - Einar Kringlen (s. 435)

”Ubevidst intelligens – Du ved mere end du tror” av Ole Vedfelt - Alice Theilgaard og Anne-Lise Christensen (s. 275)

”Interpersonel psykoterapi – praksisvejledning@ av Myrna M. Weissman, John C. Markowitz & Gerald L. Klerman - Per Anders Øien (s. 98)

”The Art of Group Analysis in Organisations” av Gerhard Wilke - Tove Mathiesen (s. 217)

”I skyggen af det normale – At leve med Aspergers syndrom” av Liane Holliday Willey - Marianne Bengtsson (s. 129)


Y

”Terapiens essens – Åbent brev til en ny generation af terapeuter og patienter” av Irvin D. Yalom - Bjarne Jacobsen (s. 336)

”Terapiens essens – Åbent brev til en ny generation af terapeuter og patienter” av Irvin D. Yalom - Tina Dam Kristensen (s. 90)

”Døgnfluernes dans og andre psykoterapeutiske fortællinger@ av Irvin D. Yalom - Anders Dræby Sørensen (s. 101)

”Kognitiv terapi ved personlighedsforstyrrelser: En introduktion til skemafokuseret terapi” av Jeffrey Young - Egil W. Martinsen (s. 189)


Z

”Psychoanalysis – my way” av Anders Zachrisson - Jon Morgan Stokkeland


Övrigt

Opslagsbøger i lange baner - Ole Andkjær Olsen (s. 91)