Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 40(1), 2024

Komplett pdf Matrix 40(1), 2024

Fagartikler

Om umulig psykologisk løsrivelse – Elfriede Jelineks Pianolærerinnen og psykoanalytisk objektrelasjonsteori - Linda Sandbæk

Too much – not enough: om ”vertikal splitt” i gruppeanalytisk psykoterapi - Synnøve Ness Bjerke

Boganmeldelse

Kort og godt om mentalisering” av Sophie Merrild Juul, Sebastian Simonsen og Sigmund Karterud - Halvor Stormoen Raddum