Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 35(2), 2019

Komplett pdf Matrix 35(2), 2019

Innholdsfortegnelse

Redaktionelt - Tove Mathiesen og Mette Wahlberg Grantzau

Fagartikler

Relasjoner og språk - Kari Halstensen

Et psykoanalytisk perspektiv på dissociation og konstrueret erindring hos borderline-patienter - Sofie Juul og Susanne Lunn

På leting etter det gode – noen psykoterapeutiske perspektiver på utviklingen av det etiske - Lillian Stokkeland

Essay

«Én enkelt time» – et undervurdert psykoterapeutisk behandlingstilbud - Harald Victor Knutson

Filmessay

Urscenen og ubevisst seksuelt begjær i filmen Eyes Wide Shut – En psykoanalytisk fortolkning - Henrik Kamphus

Værk uden Skaber – Werk ohne Autor - Bent Rosenbaum

Boganmeldelse

”Set og forstået – Om det psykoanalytiske rum” av Gudrun Bodin - Marie Elbinger Gramstrup

”Å møte psykisk smerte. Erfaringer og refleksjoner fra behandlingsrommet” av Svein Haugsgjerd - Gunvald Hermunstad