Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 35(1), 2019

Komplett pdf Matrix 35(1), 2019

Redaktionelt - Kjartan Thu, Jon Morgan Stokkeland og Tove Mathiesen

Hvorfor er psykiatri et modningsfag? - Merete Sæbø Torvanger

Fortolkning av sinnet - Amund Meidell Andenæs

Handledning med Betty Joseph - Ylva Sabelström og Synnøve Wallin

Evaluering av veiledning - Ingrid Guldvog

Å innlede et veiledningsforhold - Kari K. Holm og Egil Hundevadt

Boganmeldelser

”Å møte psykisk smerte. Erfaringer og refleksjoner fra behandlingsrommet” av Svein Haugsgjerd - Tove Mathiesen

”Supervision af psykoterapi og andet behandlingsarbejde. Almen og psykodynamisk supervisionsteori” av Claus Haugaard Jacobsen og Karen Vibeke Mortensen - Lilian Mortensen Stokkeland

Filmessay

Thelmas kamp. Om begjær, benektelse og fortrengning - Cecilie Hillestad Hoff

En verden av indre bilder. Et essay om filmen Smultronstället av Ingmar Bergman - Anders Flækøy Landmark