Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 34(2), 2018

Komplett pdf Matrix 34(2), 2018

Redaktionelt - Mette Wahlberg Grantzau og Tove Mathiesen

Kunnskap eller visdom: Livet som en drøm? - Julio Garcia Sarlas

Selvmordsrisikovurdering i et psykodynamisk perspektiv - Kjersti Reisæter Aartun

Pontoppidans Lykke-Per – en beskrivelse af en narcissitisk personlighedsorganisation - Gudrun Bodin

Boganmeldelse

”From the Couch to the Circle Group-Analytic Psychotherapy in Practice” av John R. Schlapobersky - Steinar Lorentzen

”Det uforståelige barnet. Om å skape sammenheng mellom den indre og ytre verden” av Anders Flækøy Landmark og Line Indrevoll Stänicke - Kristoffer Høiland

”Den Psykoterapeutiske Holdning” av Carsten Rene Jørgensen - Kasper Pyndt

Artikel redigert utgave

Ansatser til en Selvpsykologisk og Mentaliserings-Inspirert Psykodynamisk (SMIPA) i psykoterapeutisk behandling af pedofili (Redigert utgave) - Torben Klein