Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 34(1), 2018

Komplett pdf Matrix 34(1), 2018

En mentaliseringsbasert forståelse av unnvikende personlighetsforstyrrelse - Henning Jordet og Per Ladegård

Uten indre agens – Hvordan opplever kvinnelige pasienter med personlighetsforstyrrelse og ruslidelse sine psykologiske vansker? - Katharina T.E. Morken, Kari Lossius og Nina Arefjord

Mentalisering og skam - Janne Østergaard, Louise Kokholm Ladefoged og Catarina Lillbæk Pedersen

Narsissisme, mentalisering og gruppeterapi - Sigmund Karterud

Mentaliseringsbaserad barnterapi – att leka med verkligheten - Karin Lindqvist