Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 31(4), 2014

Temanummer Psykoanalyse og forskning

Psykoanalysen og kvalitativ forskning. Forskning på narrativer, dialoger og process - Sverre Varvin

Økt interesse for forskning i psykoanalyse og psykodynamisk terapi - Steinar Lorentzen

Nevropsykoanalysen i dag. Et personlig synspunkt - Helge Sletvold

Psykoanalysens vitenskapelige posisjon – Oslo ll studien - Erik Stänicke

Filmessay

Lost Highway – om menneskesinnets arkaiske indre objekter - Erik Stänicke