Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 31(3), 2014

Komplett pdf Matrix 31(3), 2014

Redaktionelt - Tove Mathiesen (s. 150)

Er soldater syge? - Robi Friedman (s. 152)

En drøftning av sentrale virkningsmekanismer ved Relasjonell Korttidsterapi - Ingvild Jørstad og Helge Holgersen (s. 170)

Far er vred, fordi han er bange for at blive forladt. Om høj-konfliktfyldte skilsmisser set i en tilknytningsteoretisk forståelsesramme - Jan Kaa Kristensen (s. 192)

Boganmeldelse

”The Embodied Analyst. From Freud and Reich to relationality” av Jon Sletvold - Per Anthi (s. 210)

”Group Analytic Psychotherapy. Working with affective, anxiety and personality disorders” av Steinar Lorentzen - Peter Ramsing (s. 215)

”The Art of Group Analysis in Organisations” av Gerhard Wilke - Tove Mathiesen (s. 217)