Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 31(2), 2014

Komplett pdf Matrix 31(2), 2014

Redaksjonelt - Maria Anter og Jon Morgan Stokkeland (s. 58)

Metakognitiv terapi er en effektiv behandlingsform til generaliseret angst - Vibe Capelle Lutz (s. 60)

Hvordan ses påvirkningen af konflikterne og volden på barnet, når det kommer på krisecenter? - Anne Marie Troensegaard (s. 80)

Mentalisering på arbejde i organisationer - Torben Heinskou (s. 106)

Ulik bruk av oppmerksomhet. Fra Freud til Mindfulness - Maria S. Gjems-Onstad (s. 124)

In the mood for love. Et essay om kjærlighet - Anders Landmark (s. 136)

Boganmeldelse

”Nationalism and the body politic” av Lene Auestad (red.) - Svein Haugsgjerd (s. 144)