Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 31(1), 2014

Komplett pdf Matrix 31(1), 2014

Redaktionelt - Kristina Elofsson og Peter Ramsing (s. 2)

Omsorg i kognitiv supervision - Sidsel Arnfred (s. 4)

Koinonia, etik og en nordlig matrix. Et interdisciplinært bidrag til en begrebsbestemmelse af gruppen som socialt fællesskab - Michael Münchow (s. 20)

Kvalitativ psykoterapiforskning - Marit Råbu (s. 32)

Boganmeldelse

”Underteksten – Psykoanalytisk terapi i praksis” av Siri Erika Gullestad og Bjørn Killingmo - Line Indrevoll Stänicke (s. 46)

”Tværfaglig supervision. Centrale teorier og anvendelsesområder” av Preben Bertelsen, Claus Haugaard Jacobsen og Nicole K. Rosenberg - Hanne Larsson (s. 48)

”Psykoterapeutisk praksis på psykodynamisk grundlag” av Claus Haugaard Jakobsen og Karen Vibeke Mortensen - Peter Ramsing (s. 53)