Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 30(4), 2013

Komplett pdf Matrix 30(4), 2013

Redaksjonelt - Line Indrevoll Stänicke & Helge Holgersen (s. 248)

Psykologiske senreaktioner og mestringsstrategier hos overlevende og efterladte fra branden om bord på Scandinavian Star - Lise Kjeldgaard Levinsen & Ask Elklit (s. 250)

Jeg vil ikke ha nyanser! Fra uformulert erfaring til indre konflikt. Et interpersonlig perspektiv - Kjartan Thu (s. 268)

Behandling på boks – En kasusstudie av selvhjelpsverktøyet Psykologisk førstehjelp som normativ diskurs - Ida K. Holth & Ole Jacob Madsen (s. 285)

Bekymringer og bekjennelser fra en amerikansk psykoanalytiker. Intervju med Nancy McWilliams - Kristin Mack-Borander & Henrik Kamphus (s. 304)

Boganmeldelse

”Drøm i våken tilstand” av Gunn Helen Kristiansen, Siv Helen Rydheim og Else Merete Thyness (red.) - Henrik Kamphus (s. 314)