Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 30(3), 2013

Komplett pdf Matrix 36(3), 2013

Redaktionellt - Tove Mathiesen och Göran Ahlin (s. 154)

Ideologiens galskap eller galskapens ideologi - Sverre Varvin (s. 156)

Psykodynamisk perspektiv på svækkelser og brud i supervisionsalliancen - Anne Engholm Hedegaard (s. 174)

Gruppeanalytisk psykoterapi i en foranderlig tid - Hanne Edelmann Møllegård og Torben Bæk Klein (s. 198)

Håndtering af paradokser hos patienter med spiseforstyrrelse - Jens Jacob Prasse (s. 219)