Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 30(2), 2013

Komplett pdf Matrix 30(2), 2013

Redaksjonelt - Jon Morgan Stokkeland og Line Indrevoll Stänicke (s. 74)

"Jag var vettskrämd, men terapeuten märkte inget" – en kvalitativ studie av dubbeldiagnospatienters avhopp från gruppterapi - Eva Rosenlund (s. 76)

Når terapier stopper opp – og løsner igjen. Tredjehet som en mulig måte å forstå veien ut av fastlåste terapirelasjoner - Espen Håland (s. 98)

Psykodynamisk forståelse og etiske implikationer - Fin Egenfeldt-Nielsen (s. 116)

Å leve gjennom andre. Et psykoanalytisk perspektiv på Mike Leighs film Another Year - Torbjørn Liaaen (s. 134)

Boganmeldelse

”Psychoanalysis and Politics – Exclusion and the Politics of Representation” av Lene Auestad (red.) - Svein Tjelta (s. 146)