Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 30(1), 2013

Komplett pdf Matrix 30(1), 2013

Redaktionelt - Kristina Elofsson og Peter Ramsing

Med ryggen mot veggen. Om psykoterapeutens strev i behandlingen av alvorlig traumatiserte barn - Eystein Victor Våpenstad (s. 4)

Psykoterapiforskning – aktuelle utfordringer og dilemma - Frida Gullestad Rø (s. 26)

Endringsmekanismer i den terapeutiske alliansen - Øyvind Halmrast og Jan Skjerve (s. 38)

Boganmeldelse

”Moderne nervøsitet Chr. Jungersens romaner” - Martin Lotz (s. 53)

”Small, Large and Median Groups. The Work of Patrick de Maré” - Svein Tjelta (s. 59)

”Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge” av Birgit Svendsen, Unni Tanum Johns, Heidi Brautaset og Ingeborg Egebjerg (red.) - Aud Auråen (s. 66)