Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 29(4), 2012

Komplett pdf Matrix 29(4), 2012

Redaksjonelt - Line Indrevoll Stänicke og Göran Ahlin (s. 280)

Den gode udviklings arnested – om en tilknytningsfokuseret, mentaliseringsbaseret tilgang til psykologens arbejde med vordende forældre - Kirstine Holgerson (s. 284)

Spædbarnsobservationsmetoden – dens læringselementer og relevans for udviklingen af psykoterapeutisk attitude - Charlotte Gjørup Pedersen (s. 305)

Neutralitet eller åbenhed? - Mathias Lasgaard og Ida Koch (s. 323)

Terapeuters opplevelse av endring i praksis etter opplæring i mentaliseringsbaseret terapi: En kvalitativ pilotstudie - Morten Övrebo og Helge Holgersen (s. 343)

Boganmeldelse

”Psyke, kultur og samfunn – perspektiver på indre og ytre virkelighet” av Sissel Gilbert, Erik Stänicke og Fredrik Engelstad - Anders Landmark (s. 371)

”Frås og faste. Spiseforstyrrelser i klinisk og kulturell belysning” av Susanne Lunn, Kristian Rokkeldal og Bent Rosenbaum (red.) - Karl Eldar Evang (s. 375)