Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 29(3), 2012

Komplett pdf Matrix 29(3), 2012

Redaktionelt - Jon Morgan Stokkeland og Tove Mathiesen (s. 172)

Utøya tragedien – et forsøg på at forstå - Gudrun Bodin (s. 175)

Kommentar til Gudrun Bodins tekst: Utøya tragedien – et forsøg på at forstå - Svein Tjelta (s. 185)

Svar til Svein Tjeltas kommentar til teksten: Utøya tragedien – et forsøg på at forstå - Gudrun Bodin (s. 191)

Forbindelser. Om forholdet mellom ikke-språklige og språklige former for erfaring og prosesser, i utvikling og i psykoterapi - Thomas Karlsen Amundsgård (s. 193)

Hvad er de potentielt skadelige og gavnlige effekter af traumeforskning for deltagerne? - Birgit Bonde, Maja Johannsen, Rikke Holm Bramsen & Ask Elklit (s. 218)

Bortom metoderna - Hanna Sitter Randén (s. 228)

Boganmeldelse

”Attention and Creation – Growth in the Vertices of W.R. Bion” av Fin Egenfeldt-Nielsen - Ulf Stålberg (s. 260)

”Korttidsterapi i grupper på dynamisk relasjonelt grunnlag” av Anne Stokkebæk - Ingrid Elsa Magnussen (s. 264)

”Psykiatribogen – sind – krop – samfund” av Finn Skårderud, Svein Haugsgjerd og Erik Stänicke - Pia Høgh (s. 268)

”Thought Paralysis: The Virtues of Discrimination” av Farhad Dalal - Svein Tjelta (s. 272)