Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 29(2), 2012

Komplett pdf Matrix 29(2), 2012

Redaktionelt - Helge Holgersen og Peter Ramsing (s. 96)

Selvvurderet livskvalitet – en mulig og enkel måde at foretage effektmåling på i gruppeanalytisk psykoterapi? - Merete Boserup og Jens Martin Lauritsen (s. 98)

Selvaktelsens betydning for endring og frafall i psykoedukativ gruppebehandling - Jofrid Bjørkvik, Ole-Johan Eikeland og Geir Høstmark Nielsen (s. 110)

Overføring og motoverføring: En oversikt - Jon Morgan Stokkeland (s. 128)

Hva forteller psykoterapiforskningen oss om endringsprosesser? Noen betraktninger om et utvalg av empiriske studier på betydningen av affekter og relasjon i endring - Erik Stänicke (s. 148)

Boganmeldelse

”Psykodynamisk organistionpsykologi, bind II. På mere arbejde under overfladerne” av Torben Heinskou og Steen Visholm (red.) - Marie Elbinger Gramstrup (s. 166)