Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 28(3), 2011

Komplett pdf Matrix 28(3), 2011

Redaksjonelt - Helge Holgersen (s. 190)

Mentaliseringsbegrebet og dets arv fra Freuds begreb om binding. Teoretisk sammenfald eller grundlæggende forskellige subjektopfattelser? - Signe Holm Pedersen (s. 192)

En komparativ eksplorerende studie av metakognitiv terapi og mentaliseringsbasert terapi belyst med kliniske vignetter - Solveig Lønberg Birkeland (s. 218)

Boganmeldelse

”Psykoanalyse – et videnskabsteoretisk perspektiv” av René Rasmussen - Anders Zachrisson (s. 243)

”Kan sundhedsvæsenet skabe usundhed? Refleksioner fra almen praksis” av Lotte Hvas, John Brodersen og Birgitta Hovelius (red .) - Claus Wegge (s. 246)

”Billedsprog – fortællinger i ord og billeder, en genvej til sindet” av Anette Graversen - Ulrik Haahr (s. 249)