Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 28(2), 2011

Komplett pdf Matrix 28(2), 2011

Redaktionelt - Peter Ramsing (s. 98)

"Unzipping" identitet: om affekt, mat og å finne seg selv. Observasjoner og erfaringer i en gruppe for kvinner som har gjennomgått fedmereduserende tiltak - Wendy Hanson (s. 100)

Overføringsfokuseret psykoterapi – en oversigt. Anden del - Lars Neisig Møller og Laura Louise Clausen (s. 117)

Klinisk intuisjon og taus kunnskap: nødvendige ingredienser i evidensbasert praksis? - Geir Høstmark Nielsen og Elisabeth Norman (s. 147)

"Nu-øjeblikke" og deres betydning i psykoterapi med tilknytningsforstyrrede børn - Jytte Mielcke (s. 164)

Boganmeldelse

”Mentalisering i klinisk praksis” av J.G. Allen, P. Fonagy & A.W. Bateman - Dorthe Kofoed (s. 180)

”Gestaltterapi. Indføring i gestaltterapiens grundbegreber” av Hanne Hostrup - Mattias Due Madsen (s. 184)