Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 28(1), 2011

Komplett pdf Matrix 28(1), 2011

Redaksjonelt - Göran Ahlin og Svein Tjelta (s. 2)

Rom for lek? II. Samfunnsmessig perspektiv på lekens vilkår - Marit Andersen Østberg (s. 4)

Overføringsfokuseret psykoterapi – en oversigt - Lars Neisig Møller og Laura Louise Clausen (s. 18)

“Den som leter, finner ikke. Den som ikke leter, blir oppsøkt.” En drøfting av motstandsfenomener i gruppeterapi, sett i sammenheng med administrative forhold som påvirker deltakeres opplevelse av valgfrihet - Knut Skjøstad (s. 48)

Debat

En sammenlignende analyse af intensiv dynamisk korttidsterapi og kybernetisk psykoterapi vedrørende begrebet forsvarsmekanismer - Karin Dons (s. 67)

Replik til "En sammenlignende analyse af intensiv dynamisk korttidsterapi og kybernetisk psykoterapi vedrørende begrebet forsvars-mekanismer" af cand.psyk. Karin Dons - Ulrik Haahr (s. 87)

Boganmeldelse

”Terapiens essens. Åbent brev til en ny generation af terapeuter og patienter” av Irvin D. Yalom - Tina Dam Kristensen (s. 90)