Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 27(4), 2010

Komplett pdf Matrix 27(4), 2010

Redaktionelt - Alexandra Billinghurst och Hanna Sitter Randén (s. 258)

Overføring i gruppeterapi - Kirsten Gamst Madsen (s. 260)

Norske psykiatere som psykoterapeuter. Bakgrunn, klinisk erfaring, utdannelse, egenterapi og tilfredshet med jobb og tilværelsen forøvrig - Steinar Lorentzen, David E. Orlinsky og Michael Helge Rønnestad (s. 275)

Om livet kring födseln och dess avspeglingar i vuxenlivet. Skammen. Spekulationer kring preambivalens före skammens inträde och dess inflytande på det vuxna livets upplevelser i form av transcendens, inspirerade av Meltzers beskrivning av den estetiska konflikten - Lennart Ramberg (s. 288)

Abduktion: en forskningsmetod för psykodynamiska psykoterapeuter - Gunnel Jacobsson (s. 324)