Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 27(3), 2010

Komplett pdf Matrix 27(3), 2010

Redaktionelt - Peter Ramsing og Tove Mathiesen (s. 178)

Lad os bidrage til forståelsen af det sociale liv – også med kritiske betragtninger. En kommentar til Svein Tjeltas artikel: “ISO-TYPEN. Den panoptiske nidkjærhed, det uhyggelige og kimen til en ny socialkarakter" - Torben Heinskou (s. 180)

ISO-TYPEN. Den panoptiske nidkjærhet, det uhyggelige og kimen til en ny sosialkarakter - Svein Tjelta (s. 183)

Rom for lek? I. Betydning av lek i terapi og hvorfor brukes det mindre? - Marit Andersen Østberg (s. 215)

Psykoedukativ behandling i grupper: Hvor mange oppnår bedring som gjør en forskjell? - Jofrid Bjørkvik, Ole-Johan Eikeland & Geir Høstmark Nielsen (s. 230)

Boganmeldelse

”Krisepsykologi i praksis” av Kari Dyregrov & Atle Dyregrov (red.) - Søren Kaltoft (s. 240)

”Grundbog i psykiatri” av Erik Simonsen & Bo Møhl (red.) - Ulrik Haahr (s. 245)