Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 27(2), 2010

Komplett pdf Matrix 27(2), 2010

Redaktionell kommentar - Göran Ahlin og Tove Mathiesen (s. 104)

“No man is an Iland, Intire of Itselfe”. Om terapeuters samarbete, några påminnelser - Olov Dahlin (s. 108)

Vad är det för klister som håller samman grupper? En idéhistorisk skiss - Olov Dahlin (s. 114)

Vad sjöng Beatles om 1968? - Olov Dahlin (s. 123)

Språk – uttrykk for inntrykk - Randi Sviland, Målfrid Råheim och Kari Martinsen (s. 132)

Socialfobi. Kliniske erfaringer og refleksioner fra et pilotprojekt - Helle Enggaard og Eva Gudmand-Høyer (s. 157)

Boganmeldelse

”'Milieu-therapy' with children” av Hans Kornerup (red.) - Steinar Lorentzen (s. 172)