Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 26(3), 2009

Komplett pdf Matrix 26(3), 2009

Redaktionelt - Peter Ramsing og Tove Mathiesen (s. 286)

Kunnskap om den interaktive hjernen gir ny forståelse av den terapeutiske dialogen - Øyvind Urnes (s. 289)

Dialogen med det autonome nervesystem i den psykoterapeutiske proces. At støtte resiliens og afhjælpe traumatisk stress i lyset af arousalregulering - Susan Hart og Flemming Kæreby (s. 292)

Krise og påvirkning af moderskabsindstilling ved for tidlig fødsel - Lisbeth M. Gath (s. 316)

Om at rumme tab og omsorgssvigt – en beretning om en børnepsykoanalyse - Gudrun Bodin (s. 335)

Kraften i det gruppeterapeutiske rum i tider med fred og krig - Robi Friedman (s. 350)

Boganmeldelse

”Freud og det sociale” av Kirsten Hyldgaard & René Rasmussen (red.) - Hanne Larsson & Randi Luggin (s. 368)