Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 26(2), 2009

Komplett pdf Matrix 26(2), 2009

Redaksjonelt - Svein Tjelta (s. 193)

Comments on the re-publication of ‘Wounded Bird’ - Earl Hopper (s. 194)

Wounded Bird - Earl Hopper (s. 200)

Kommentar til Earl Hoppers ‘Wounded Bird’ - Svein Tjelta (s. 225)

Personlighedstræk hos personer med obsessiv-kompulsiv sygdom - Morten Fenger, Erik Lykke Mortensen, Karen Husted Adams, Elsebet Steno Hansen og Gitte Moos Knudsen (s. 240)

Å komme til seg selv – i bevegelse, sansning og forståelse - Randi Sviland, Målfrid Råheim & Kari Martinsen (s. 257)

Sjukvården etiskt förblindad av teknikens framsteg - Lennart Ramberg (s. 276)