Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 25(1), 2008

Temanummer Ungdom og depresjon

Komplett pdf Matrix 25(1), 2008

Redaktionelt - Göran Ahlin og Hanna Sitter Randén (s. 2)

Unge voksnes oplevelse og udbytte af gruppeanalytisk psykoterapi – fortalt med de unges egne ord - Vivi Maar & Henriette Rönhof Sloth (s. 4)

Depressioner hos äldre tonåringar. Fyra aspekter - Jan Carlsson, Pirjo Lantz, Andreas Murray, Bengt Sandström (s. 45)

Vad vill min depression mig? Om betydelsen av det meningsskapande mötet i arbetet med deprimerade tonåringar - Bengt Sandström (s. 48)

Skam, skuld, och otillräcklighet – om att skilja på olika depressiva tillstånd - Pirjo Lantz (s. 58)

Attacken på det goda. Om kampen och rädslan för frigörelse - Jan Carlsson (s. 70)

Förföljelseidéns plats i depressionen - Andreas Murray (s. 83)

Avslutande ord - Jan Carlsson, Pirjo Lantz, Andreas Murray, Bengt Sandström (s. 96)

Hvor har psykoanalysen tatt veien? Møter med fire psykoanalytikere i New York - Per-Einar Binder & Eystein Våpenstad (s. 98)

Boganmeldelse

”Lysgrænsen. En psykoanalyse” av Katrine Marie Guldager - Per Anthi (s. 111)

”Tilknytning, tab og tilblivelse i psykodynamisk belysning” av Claus Haugaard Jacobsen, Lars Thorgaard & Lisbeth Lanken Petersen (red.) - Göran Ahlin (s. 114)