Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 24(3), 2007

Komplett pdf Matrix 24(3), 2007

Redaksjonelt - Helge Holgersen og Steinar Lorentzen (s. 194)

Barn og ungdom med seksualisert problematferd – innspill til en forklaringsmodell - Per Birkhaug, Per-Einar Binder, Geir Høstmark Nielsen (s. 198)

Modoverføringsreaktioner i forælder-barn-terapi - Lise Winther (s. 214)

Power & Play: a tale of denigration and idealisation - Gerhard Wilke (s. 237)

Natur og narrativer: To akser i psykoanalytisk teori og psykoterapi - Aslak Hjeltnes (s. 252)

Boganmeldelse

”Smertegrænsen. Traumer, tilknytning og psykisk sygdom” av Lars J. Sørensen - Jens Hardy Sørensen (s. 269)

”Dissosiasjon og relasjonstraumer. Integrering av det splittede jeg” av Trine Anstorp, Kirsten Benum og Marianne Jakobsen (red.) - Jon Sletvold (s. 272)

”Fokus på Freud” av Ole Andkjær Olsen, Chr. Braad Thomsen og Bente Petersen - Tommy Tallberg (s. 276)

Essay

Neuroaffektiv psykologi - Jens Hardy Sørensen (s. 280)