Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 24(1), 2007

Komplett pdf Matrix 24(1), 2007

Redaktionell kommentar - Göran Ahlin og Svein Tjelta (s. 2)

Terapeutisk alliance i forældrebehandling - Vivi Maar, Inger Poulsen Dutton, Helle Dittmann, Randi Gregersen og Mette Bentz (s. 4)

Nej/Ja, tak! Frustration og gratifikation i misbrugs-behandling - Michael Münchow (s. 31)

Förändringar av vestibulitsmärtor, psykiskt mående och välbefinnande samt upplevelser av själv och andra - Karin Egberg Thyme, Eva C. Sundin, Birgit Lindström, Britt Wiberg, Nils Larsson, Inga Sjöberg og Marianne Wikman (s. 49)

Traumatisering og bevissthetsstrøm - Merete Sæbø Torvanger (s. 72)

Boganmeldelse

”Livstemaer i eksistens-psykologisk perspektiv” av Bjarne Sode Funch, Bjarne Jacobsen og Peter la Cour (red.) - Olov Dahlin (s. 94)