Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 22(2), 2005

Komplett pdf Matrix 22(2), 2005

Redaktionelt - Steinar Lorentzen og Haldis Hjorth (s. 97)

Working with alienation. The impact of early abandonment on transference and countertransference in the group - Daina Natkeviciene (s. 100)

Hur har Du det idag? Unga vuxna vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Stockholm – 7 år senare - Gisela Blomquist (s. 114)

Minoriteter, etnicitet og civilisering i en global verden under hastig forandring. De etablerede og outsiderne – et sociologisk spørgsmål - Søren Nagbøl (s. 127)

Om tab: to tekster af Julia Kristeva Sort sol og Stabat mater Matrix 2005; 2 - Karen Marie Mortensen (s. 154)

Debat

"For love or money" – om licenspenge og testudvikling - Ask Elklit (s. 168)

Boganmeldelse

”Grupphandledning. Den lilla gruppen som forum för lärande” av Siv Boalt Boëthius, Marie-Louise Ögren - Olav Dahlin (s. 178)

”Den afgørende forskel Kvinde, mand – hjerne og køn” av Simon Baron-Cohen - Anne Røer (s. 187)

”Kognitiv terapi ved personlighedsforstyrrelser: En introduktion til skemafokuseret terapi” av Jeffrey Young - Egil W. Martinsen (s. 189)

”Tilknytning og børns udvikling” av Lars Smith - Karen Vibeke Mortensen (s. 191)

”Revisjonen – en annerledes lærebok i psykiatri” av Per Vaglum - Kristian Valbak (s. 195)