Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 22(1), 2005

Komplett pdf Matrix 22(1), 2005

Redaktionelt - Anne Lindhardt og Susanne Harder (s. 1)

Terapeutisk position i psykoanalytisk børneterapi - Tine Heede (s. 3)

Den dyadiske relation - Lone Frølund (s. 14)

Vad förändras av själva livet bland unga vuxna? - Gunnel Jacobsson (s. 34)

Den relasjonelle dreining i psykoanalysen – en kritisk drøfting av motivasjonelle aspekter - Christian Moltu & Marius Veseth (s. 48)

En lång sydamerikansk resa i tid och rum … till den anglosaxiska (och europeiska) världen. Introduktion av en "ny" psykoanalytiskt orienterad grupptradition mot bakgrund av en nyutkommen bok - Sören Lander (s. 65)

Boganmeldelse

”Mellemværende” av Judy Gammelgaard - Michael L. Kaster (s. 87)