Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 21(4), 2004

Komplett pdf Matrix 21(4), 2004

Redaktionelt - Susanne Harder (s. 269)

Panelsamtal med kliniker och forskare: Ömsesidig befruktning – eller hur? - Ulla Grebo (s. 272)

Unga vuxna i psykoanalytisk psykoterapi - Björn Philips, Peter Wennberg, Andrzej Werbart (s. 280)

Vilken psykoterapeut passar mig? Hur unga vuxna patienter ser på sina terapeuter - Andrzej Werbart (s. 290)

Desperat vid 23: En psykoanalytikers betraktelse - Andreas Murray (s. 305)

Unge voksne som søgte gruppeanalytisk psykoterapi - Vivi Maar, Kathrine Egelund Christensen og Siv Boalt Boëthius (s. 316)

Identitet och självbild hos unga vuxna Betydelsen av en sammanhållen självbild - Lena Adamson (s. 334)

Tystnaden som symptom – en infallsvinkel till en ung kvinnas känsla av omöjlighet - Malou Warren (s. 346)