Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 21(2), 2004

Komplett pdf Matrix 21(2), 2004

Redaktionelt - Haldis Hjorth (s. 93)

Der huset brenner – relasjonelle psykoanalytiske og nevrobiologiske perspektiv på psykoser og alvorlig personlighetspatologi - Per-Einar Binder og Eystein Victor Våpenstad (s. 96)

Psykoterapeuters själv-bilder - Gudrun Olsson (s. 123)

Licenspenge bag psykologiske test – en nødvendighed eller en hindring for kvalitetsudvikling - Morten Hesse (s. 144)

Boganmeldelse

”En dialektisk relasjonsforståelse” av Anne-Lise Løvlie Schibbye - Jan Nielsen (s. 151)

”Gestaltterapiens metode” av Fritz Perls - Birgit Erichsen (s. 157)

”Recovery. At komme sig efter alvorlige psykiske lidelser” av Alain Topor - Kristen Kistrup (s. 161)

”Freuds psykoanalys. Band III: Arvtagare i Sverige del 2” av Per Magnus Johansson - Siv Boalt Boëthius (s. 165)