Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 20(4), 2003

Komplett pdf Matrix 20(4), 2003

Redaktionelt - Olav Dahlin (s. 357)

Psykoterapi som selvteknologi - Svend Brinkmann (s. 360)

Supervisjonens rolle innenfor gruppeanalytisk utdanning - Thor Kristian Island (s. 377)

Veiledning i gruppeanalytisk utdannelse. Hva jeg legger vekt på - Sigmund Karterud (s. 380)

Formidling av implisitt og eksplisitt kunnskap – utfordringer i veiledning - Else Margrethe Berg (s. 388)

Modell for gruppeanalytisk veiledning - Einar Johnsen (s. 400)

Tilhørsforhold, ny erkendelse og genkendelse – psykologi-studerendes erfaringer med gruppeanalytiske grupper i studietiden - Vibeke Nathan (s. 408)

Barnet i den voksne i relasjonell psykoanalytisk terapi. Om den utenkelige angst som oppstår der foreldrene ikke maktet å være barnets beskyttende skjold - Per-Einar Binder (s. 425)

Debat

Etik og moral – om retten til ansvar. Tale på 1. danske Gestaltkonference »FIGUR-GRUND«, København, 3.maj 2003 - Hanne Hostrup (s. 440)

Rejsebrev

Kulturens vejkryds - Randi Luggin og Bent Jørgensen (s. 448)

Boganmeldelse

”Samfundets børn” av Mads Hermansen & Arne Poulsen (red.) - Gunnar Carlberg (s. 452)

”Sindets tilblivelse og udvikling” av Daniel J. Siegel - Ulf Ståhlberg (s. 456)

”At overvinde lavt selvværd. En selvhjelpsguide på grunnlag av kognitiv atferdsterapi. Nye psykologiske perspektiver” av Melanie Fennell - Egil W. Martinsen (s. 461)

”At overvinde socialangst og generthed. En selvhjelpsbok på grunnlag av kognitiv atferdsterapi” av Gillian Butler - Egil W. Martinsen (s. 461)