Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 20(2), 2003

Komplett pdf Matrix 20(2), 2003

Redaktionelt - Steinar Lorentzen (s. 113)

Drømmen som metaforens arnested – del 2. 12 variasjoner over temaet å danne og bruke symboler - Jon Morgan Stokkeland (s. 115)

Om psykoanalytisk psykoterapi af patienter med borderline- personlighedsforstyrrelse - Morten Kjølbye (s. 148)

Gruppeterapi som trening i selvledelse: En personlig erfaring - Paul Moxnes (s. 172)

Sammenligning av storgruppe- prosesser innenfor utdannings- program i gruppeanalyse i Norge og Baltikum - Steinar Lorentzen (s. 194)

Diskusjonsinnlegg

Det ubevidste og socialforvaltningens børn - Lars Rasborg (s. 212)

Boganmeldelse

”Race, Colour and the Processes of Racialization” av Farhad Dalal - Olav Dahlin (s. 221)