Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 20(1), 2003

Komplett pdf Matrix 20(1), 2003

Redaktionelt (s. 1)

Evidensbaseret psykoterapi: Baggrund, problemer og implementeringsformer - Esben Hougaard (s. 3)

Effekten af psykodynamisk terapi – empirisk belyst - Stig Poulsen (s. 27)

Evidensspøgelset i dagligdagen på en psykiatrisk afdeling - Randi Luggin (s. 50)

Drømmen som metaforens arnested – del 1 12 variasjoner over temaet å danne og bruke symboler - Jon Morgan Stokkeland (s. 55)

Boganmeldelse

”Distriktspsykiatri – en lærebog” av Søren Blinkenberg, Per Vendsborg, Anne Lindhardt og Niels Reisby (red.) -Anne Grethe Birch Pedersen (s. 91)

”Psykoser – Et humanistisk og biologisk perspektiv” av Johan Cullberg - Lars Burgaard (s. 95)

”Psykologien i senmoderniteten” av Carsten René Jørgensen - Olov Dahlin (s. 98)