Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 19(2), 2002

Komplett pdf Matrix 19(2), 2002

Redaktionelt - Søren Aagaard (s. 105)

Det konfliktsky gruppearbejde - Gerd Christensen & Anna Johansen (s. 107)

Gruppeterapi med døgnindlagte patienter ad modum Kibel - Torben Heinskou & Juno Calmer Kristensen (s. 131)

Klinisk børnepsykologi – psykologiens forsømte barn - Karen Vibeke Mortensen (s. 149)

Kødet blev ord – en teologisk læsning af Julia Kristeva - Karen Marie Mortensen (s. 169)

30th Winter Workshop Athen, 17.-20. januar, 2002 - Peter Gottlieb (s. 185)

Boganmeldelse

”Personlighedens positioner” av Henrik Høgh-Olesen - Olov Dahlin (s. 190)

”Psykomotorisk træning – i behandlingen af indlagte psykiatriske patienter” Ph.d.-afhandling av Jan Svensson - Michael Timmermann (s. 200)

”Fra neuroser til relationsforstyrrelser. Psykoanalytiske udviklingsteorier og klassifikationer af psykopatologi” av Karen Vibeke Mortensen - Gunnar Carlberg (s. 208)

”Fra neuroser til relationsforstyrrelser. Psykoanalytiske udviklingsteorier og klassifikationer af psykopatologi” av Karen Vibeke Mortensen - Jan Nielsen (s. 211)