Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 19(1), 2002

Komplett pdf Matrix 19(1), 2002

Redaktionelt - Steinar Lorentzen og Haldis Hjorth (s. 1)

Eksistentielt orienteret terapi med traumatiserede flygtninge - Adnan El Moukdad (s. 5)

I skyggen av det gule lyset. Refleksjoner over den «nonverbale» vending i psykoanalysen med utgangspunkt i Sterns forståelser av forholdet mellom språk og psyke - Helge Holgersen (s. 17)

Psykoterapi och tidsanda - Gunnar Carlberg (s. 49)

Giver DSPBUs uddannelse mulighet for, at psykoterapeuter udvikler og forandrer sig? - Heidi Rose (s. 59)

Gennemarbejdning i gruppeanalytisk psykoterapi - Birgitte Munch Jensen (s. 71)

Boganmeldelse

”Faderskap i tid och rum” av Philip Hwang (red.) - Dennis Lind (s. 83)

Opslagsbøger i lange baner - Ole Andkjær Olsen (s. 91)