Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 18(3), 2001

Komplett pdf Matrix 18(3), 2001

Redaktionelt - Søren Aagaard (s. 139)

Tro, håb og kærlighed – i terapi og supervision - Eivind Haga og Lars Thorgaard (s. 141)

Gestaltterapi som relationel, psykodynamisk og strukturel teori & terapitilgang – i selektiv dialog med selvpsykologien - Jan Tønnes Hansen (s. 161)

Supervisors valg af fokus og rolle – som funktion af supervisandens faglige udvikling - Claus Haugaard Jacobsen (s. 195)

Kulturelle særtræk eller psykopatologi. Offentlige myndigheders vanskeligheder med at hjælpe unge piger fra indvandrerfamilier - Talli Ungar Felding (s. 229)

Anmeldelse

”Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi” av Bo Sigrell - Naja E. Jeppesen (s. 267)

”Ubevidst intelligens – Du ved mere end du tror” av Ole Vedfelt - Alice Theilgaard og Anne-Lise Christensen (s. 275)

Svar til en »kritiker« - Eric Danielsen (s. 281)