Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 17(4), 2000

Komplett pdf Matrix 17(4), 2000

Redaktionelt - Steinar Lorentzen (s. 373)

Etableringen av et terapeutisk rom – Om rammer, lek og dynamisk administrering - Else Margrethe Berg (s. 377)

Uklanderlighet – et klinisk fenomen. Narsissistisk problematikk sett hos pasient med psykosomatiske symptomer - Maria S. Gjems-Onstad (s. 399)

Terapeutiske faktorer i korttidsgrupper 2. Forskning og klinik - Stig Poulsen (s. 419)

Skal effektforskningen fortsat primært fokusere på tekniske faktorer? Håndtering af terapeutfaktorer i effektforskningen 2 - Carsten René Jørgensen (s. 453)

Muskel og psyke - Anne Køppe og Birgitte Bisted (s. 477)

Boganmeldelse

”Familjeterapins grunder. Ett interaktionistisk perspektiv” av Maths Lundsbye, Göran Sandell, Roland Ferm, Peter Währborg & Bill Petitt - Hanne Larsson (s. 495)

”Relationer i teamarbejde – et psykodynamisk perspektiv” av Inger Aanderaa - Randi Luggin (s. 501)

”Udvikling og analyse. Teorien bag psykoanalytisk psykoterapi” av Martin Lotz - Hans Henrik Hoff (s. 503)