Matrix logo

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 17(2), 2000

Komplett pdf Matrix 17(2), 2000

Redaktionelt - Anne Lindhardt (s. 135)

Den negligerede krop - Alice Theilgaard (s. 137)

Hvorledes influerer terapeuters udførelse af psykoterapi på behandlingsudbytte? Håndtering af terapeutfaktorer i effektforskningen - Carsten René Jørgensen (s. 155)

Før terapeuten taler: om tolkningens forløbere - Jan Nielsen (s. 187)

Terapeutiske faktorer i korttidsgrupper. 1. Kategorisystemer for terapeutiske faktorer - Stig Poulsen (s. 207)

Boganmeldelse

”Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi” av Sigmund Karterud - Matilde Lajer (s. 239)

”Tankeformer og talemåder – En undersøgelse af skizofrenes udsigelse, tankeforstyrrelser og kommunikation” afhandling av Bent Rosenbaum - Jan Nielsen (s. 242)