Matrix logo Matrix Pauline-Munch-Eriksen

Kunst: Pauline Munch Brudal

Siste nummer av Matrix Tidsskrift

Se oversikten og last ned pdf av siste utgivelse.

Matrix - Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 40(1), 2024

Komplett pdf Matrix 40(1), 2024

Fagartikler

Om umulig psykologisk løsrivelse – Elfriede Jelineks Pianolærerinnen og psykoanalytisk objektrelasjonsteori - Linda Sandbæk

Too much – not enough: om ”vertikal splitt” i gruppeanalytisk psykoterapi - Synnøve Ness Bjerke

Boganmeldelse

Kort og godt om mentalisering” av Sophie Merrild Juul, Sebastian Simonsen og Sigmund Karterud - Halvor Stormoen Raddum

Fri publicering

Alla artiklar i Matrix är från år 2000 open access.

Boganmeldelser

Här finner du tidligere boganmeldelser.

Filmessays

Och här finner du tidligere filmessays.

Facebook

Gilla och följ Matrix på Facebook.

Publisering

Matrix er et dobbelt blindt fagfellevurdert tidsskrift. Matrix er godkjent som et Nivå 1-tidsskrift i den norske databasen for vitenskaplig publisering (Norsk vitenskapsindeks; NVI).

Les mer her om publisering her

Redaksjonen

Redaksjonen har representanter fra psykoanalytisk og psykodynamisk orienterte kliniske utdanningsinstitusjoner, offentlige og private behandlingsinstanser, og er tilknyttet Psykologisk og Medisinske Institutter ved flere universiteter i Norden.

Les mer om redaksjonen her

Historien

Matrix – nordisk tidsskrift for psykoterapi har 30 års publikasjonserfaring av vitenskapelige artikler om psykoterapi, og er i dag et sjeldent tidsskrift som utgir fagartikler i dette fagfeltet på dansk, svensk og norsk.

Les mer om historien her